De som velger å tjene ekstra penger på å samle og pante flasker vil nok glede seg over dette.

[adinserter block=»15″]

Klima- og miljødepartementet hever i 2018 pantesatsene til 2 kroner for bokser og flasker på en halv liter eller mindre. Pantesatsene på større bokser og flasker blir 3 kroner.

 

Opp til 2 og 3 kroner

 

De gamle pantesatsene på henholdsvis 1 krone og 2,50 kroner ble forrige gang justert på begynnelsen av 90-tallet. Den reelle verdien var derfor om lag halvert.

– Vi dobler panten på halvliters flasker og bokser. Det vil gi folk en ekstra grunn til å returnere tomme flasker og bokser, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– De aller fleste panteflasker i Norge blir innlevert i dag, og vi øker panten for å sikre at det skal fortsette slik. Jeg tror pantesatser på 2 og 3 kroner er et riktig nivå som vil føre til at enda flere flasker samles inn samtidig som produsentene sørger for tiltak som legger til rette for innsamling. Det er forbudt å forsøple naturen, og jeg vil oppfordre alle til å bruke de innsamlingssystemene som finnes, sier Vidar Helgesen.

 

Overgangsperiode til september

 

De nye pantesatsene tredde i kraft allerede ved nyttår. Men de gamle satsene vil kunne brukes i en overgangsperiode frem til 1. september 2018 slik at bransjen gis tid til å merke ny emballasje og oppdatere systemene.

 

Kilde: Regjeringen.no. Foto øverst: Penger.as.