I denne artikkelen vil vi gi deg en innføring i hva feriepenger er, hvem som har krav på feriepenger, hvordan feriepenger beregnes, når feriepenger utbetales og hva som skjer dersom du slutter i jobben. Du får også svar på spørsmål om du kan ta ut feriepenger før du har avviklet ferie, og hva du kan gjøre dersom du ikke får utbetalt feriepenger du har krav på.

 1. Hva er feriepenger?
 2. Hvem har krav på feriepenger?
 3. Hvordan beregnes feriepenger?
 4. Når får du utbetalt feriepenger?
 5. Hva skjer med feriepengene dine dersom du slutter i jobben?
 6. Kan du ta ut feriepenger før du har avviklet ferie?
 7. Hva skjer dersom du ikke får utbetalt feriepenger du har krav på?
 8. Oppsummering og konklusjon.

Hva er feriepenger?

Feriepenger er en årlig lønn som skal dekke utgifter i forbindelse med ferie og fritid. Feriepenger utgjør 10,2 % av den totale lønnen din, og skal gi deg mulighet til å ha råd til å holde ferie og kose deg når du ikke jobber. Feriepenger er en del av den lønnen du får i løpet av året, og du har krav på å få utbetalt feriepenger selv om du ikke tar ut ferie.

Hvem har krav på feriepenger?


De fleste ansatte i Norge har krav på feriepenger. Dette gjelder uansett om du er fast ansatt, midlertidig ansatt eller lønnet permisjon. Dersom du er selvstendig næringsdrivende, pensjonist eller student, har du derimot ikke krav på feriepenger.

Hvordan beregnes feriepenger?


Feriepenger beregnes på grunnlag av den totale lønnen du har fått i løpet av året. Feriepengene utgjør 10,2 % av denne lønnen, og skal dekke utgifter i forbindelse med ferie og fritid. Dersom du for eksempel har tjent 500 000 kroner i løpet av året, vil feriepengene dine utgjøre 50 000 kroner (500 000 x 10,2 %).

Når får du utbetalt feriepenger?


Feriepenger utbetales normalt sammen med lønnen din i mai eller juni. Dersom du slutter i jobben før feriepengene skal utbetales, har du krav på å få utbetalt feriepengene sammen med den siste lønnen din.

Hva skjer med feriepengene dine dersom du slutter i jobben?
Dersom du slutter i jobben, har du krav på å få utbetalt feriepengene du har opparbeidet deg selv om du ikke har avviklet ferie. Feriepengene utbetales sammen med den siste lønnen din, og skal dekke utgifter i forbindelse med ferie og fritid.

Kan du ta ut feriepenger før du har avviklet ferie?


Nei, det er ikke mulig å ta ut feriepenger før du har avviklet ferie. Feriepenger skal dekke utgifter i forbindelse med ferie og fritid, og er derfor ment å tas ut når du faktisk holder ferie. Dersom du har behov for å ta ut penger før du har avviklet ferie.

Hva skjer dersom du ikke får utbetalt feriepenger du har krav på?


Dersom du ikke får utbetalt feriepenger du har krav på, kan du kontakte arbeidsgiver og be om å få utbetalt beløpet. Dersom dette ikke fører frem, kan du kontakte arbeidstilsynet for å få hjelp til å få utbetalt feriepengene du har krav på. Du kan også vurdere å ta saken videre til retten dersom du mener du har krav på feriepenger som ikke blir utbetalt.

Oppsummering og konklusjon om feriepenger


Feriepenger er en årlig lønn som skal dekke utgifter i forbindelse med ferie og fritid. De fleste ansatte i Norge har krav på feriepenger, som utgjør 10,2 % av den totale lønnen. Feriepenger utbetales normalt sammen med lønnen i mai eller juni, og skal dekke utgifter i forbindelse med ferie og fritid. Dersom du slutter i jobben, har du krav på å få utbetalt feriepengene du har opparbeidet deg selv om du ikke har avviklet ferie. Det er ikke mulig å ta ut feriepenger før du har avviklet ferie. Dersom du ikke får utbetalt feriepenger du har krav på, kan du kontakte arbeidsgiver eller arbeidstilsynet for å få hjelp til å få utbetalt beløpet.

Her er noen ting du kan være interessert i å vite mer om feriepenger:

 • Dersom du har jobbet i flere ulike bedrifter i løpet av året, kan du ha krav på feriepenger fra alle disse bedriftene. Dette kalles samordning av feriepenger.
 • Feriepenger kan også beregnes på grunnlag av den såkalte feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget er den totale lønnen din minus visse fradrag, som for eksempel lønn under sykdom og lønn under permisjon.
 • Du har ikke krav på feriepenger dersom du har vært ansatt i mindre enn ett år, med mindre dette er avtalt med arbeidsgiver.
 • Du kan ikke selv bestemme når du vil ta ut feriepenger. Feriepenger skal tas ut sammen med ferie, og du må avtale når du vil holde ferie med arbeidsgiver.
 • Feriepenger skal ikke skattes.
 • Dersom du er ansatt i en bedrift som går konkurs, kan du ha krav på feriepenger gjennom garantifondet for feriepenger. Garantifondet dekker inntil fire ukers feriepenger, og søknad om utbetaling skal sendes til garantifondet.